Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TREĆI MEDUNARODNI FORUM POSLOVNIH LJUDI
SARAJEVA I BOSNE I HERCEGOVINE SA POSLOVNIM LJUDIMA JUGOISTOČNE EVROPE I EVROPSKE UNIJE

 

GENERALNI POKROVITELJI TREĆEG MEĐUNARODNOG FORUMA:
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE
I HERCEGOVINE VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE VLADA SARAJEVSKOG KANTONA

POKROVITELJ VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE GENERALNI
POKROVITELJ PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

POKROVITELJ PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE, I POČASNI
PREDSEDNIK 
ORGANIZACIONOG ODBORA 

 

 

 

 

 


gospodin Adnan Terzić, predsjedavajući Vijeća
ministara BiH

 

 

 

  

 

gospodin
Prof, dr. Dragan Cović, član Predsjednistva BiH

POKROVITELJ VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE POKROVITELJ PREMIJER VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

gospodin Prof, dr Ahmet Hadžipašić,
premijer Vlade Federacije BiH

 


SUORGANIZATOR FIPA AGENCIJA
ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA
U BOSNI I HERCEGOVINI

 

SUORGANIZATOR NOVINSKA
AGENCIJ
A FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE - FENA

 

 

 

 

gospođa
Slavica Korica, direktor

 

 

   

Koordinator
gospodin
Emir Hadžimuratović,
Izvršni direktor Federalne novinske agencije FENA

GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ
RADIO TELEVIZIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

 

 

Predsedavajući Okruglog stola medija gospodin Milan Trivić
direktor Televizije BIH

GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ
NOVINSKA AGENCIJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - FENA

 

 

 

 

 

gospodin Zehrudin Isaković direktor Federalne novinske agencije FENA 
   

MEDIJSKI POKROVITELJI

 

 

 

 

gospodin
Manojlo Manjo Vukotić,
generalni direktor
i glavni urednik
Kompanije Novosti, Beograd

 

 

 

 

gospodin
Darko Ribnikar,
generalni direktor Politika
novine i magazini

 
 

 

 

 

 

 

 

 

gospodin
Grujica Spasojević
glavni i odgovorni
urednik Danas, Beograd

 

 

 

gospodin
Adil Kulenović, direktor i glavni
urednik Televizije 99,
Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

gospođa
Ljubica Marković,
direktor novinske
agencije BETA

 

 

 

 

gospodin
Amer Ramusović,
glavni i odgovorni urednik
Radija Srbija i Crna Cora

 
 

 

 

 

 

gospodin
Peter Kokai, glavni i odgovorni
urednik Magyar Szo,
Novi Sad

 

 

gospodin
Miroslav Rašić,
glavni urednik
Dnevnog lista, Mostar

 

SPONZOR TREĆEG
MEĐUNARODNOG FORUMA
BEOGRADSKI SAJAM

 

SPONZOR TREĆEG
MEĐUNARODNOG FORUMA
VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA
BOSNE I HERCEGOVINE
 

   

VIP GOSTI I ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA

 

gospodin
Prof, dr Mladen Ivanić, 
ministar za inostrane 
poslove Bosne i Hercegovine

 

gospođica
mr Darija Krstičević,
ambasador Bosne
 i 
Hercegovineu Austriji 

 

gospodin
Predrag Ivanović,
ministar za međunarodne
ekonomske odnose
u Savetu ministara
Srbije i Crne Gore

 

gospodin
Amir Nurković,
ministar za unutrašnje
i ekonomske odnose u
Savetu ministara
Srbije i Crne Gore

 
 
 

 

 

 
 

 

gospodin
Tomislav Leko, ambasador
Bosne i Hercegovine
u Srbiji i Crnoj Gori

 

 

gospodin
Prof, dr Imšir Imširović,
redovni profesor
Univerziteta

 
 
       
 

gospodin
Đorđe Đukić,
ex-predsednik Izvršnog
veća Autonomne
pokrajine Vojvodine

 
gospodin
Minja Subota
kompozitor,
TV voditelj i scenarista 
 

 

MEĐUNARODNI OKRUGLI STOLOVI - MEDIJATORI

 

gospodin
akademik Prof,
dr Muhidin Hamamdžić,
ex gradonacelnik Sarajeva

 

gospodin
Ljubo Bešlić,
gradonacelnik Mostara

       

 

gospodin
dr Vladimir Medan,
generalni direktor
Novosadske banke

 

gospodin
Milan Lovrić,
potpredsjednik
Vanjsko-trgovinske komore
Bosne i Hercegovine

       

 

gospodin
Jago Lasić, predsjednik Privredne komore Federacije
Bosne i Hercegovine

 
 

gospodin
dr Slobodan
St. 
Milosavljević, predsednik Privredne komore Srbije

       

gospodin
Prof, dr Aleksandar Saša
Andrejević, generalni direktor Novosadskog sajma

 

gospodin
mr Denis Zvizdić
premijer Vlade
Kantona Sarajevo

 

Treći međunarodni forum je idealna prilika za kontakte između poslovnih Ijudi Bosne i Hercegovine i poslovnih Ijudi iz novoformiranih država ex-Jugoslavije, jugoistočne Evrope i Evropske Unije, na jednom mestu za kratko vreme i uz minimalne troškove.

Preporuke i zaključci koje su usvojili učesnici Drugog međunarodnog susreta jasno pokazuju da ex-Ju- goslavija i druge zemlje u okruženju zaostaju u reformama i tranziciji. Učesnici su se saglasili da je neophod- no stvoriti ambijent za razvoj tržisne privrede i regionalne integracije, održati makro ekonomsku stabilnost i ubrzati proces privatizacije i privlačenja stranih investicija.

U tom kontekstu, posebnu pažnju zaslužuje novosadska inicijativa da vlade zemaIja jugoistočne Evrope, uz finansijsku podršku Evropske Unije i banaka iz ovog regiona (i zemlje članice koje planiraju inve- stiranje u ovaj region) formiraju poseban garancijski fond koji bi trebalo da osigura strane investitore od političkih rizika. Taj predlog biće upućen vladama država nasatalih iz ex-Jugoslavije, kao i vladama zemalja u regionu.

 

Ovih dana navršava se četiri godine otkako su Savezna Republika Jugoslavia i sedam drugih zemalja jugoistočne Evrope, pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost, 27. juna 2001. godine u Briselu, potpisale Memorandum kojim su se obavezale da će do kraja 2002. godine potpisati bilateralne sporazume o slobod- noj trgovini. Danas, četiri godine od potpisivanja tog istorijskog dokumenta, rezultat nije spektakularan, ali je napredak više nego vidljiv.

 

Liberalizacija trgovine, odnosno stvaranje zone slobodne trgovine treba da donese mnogobrojne pred- nosti, svakoj od zemalja pojedinačno i regionu u celini. Evropska Unija je takođe u okviru svog regionalnog pristupa zauzela stav da je za zemlje potpisnice Memoranduma ovo najbolji i najbrži put za uključivanje u Evropsku Uniju.

 

Prema ocenama organizacionih odbora, učesnika i medija, prva dva susreta su dala značajan doprinos uspostavljanju pokidanih poslovnih veza na prostoru ex-Jugoslavije, velikom broju novih kontakata, kao i razmeni informacija uz učešće priznatih međunarodnih eksperata.

 

Glavni organizator može u velikoj meri da doprinese ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka međunarodnog povezivanja poslovnih Ijudi Bosne i Hercegovine i ex-Jugoslavije, jugoistočne Evrope i Evropske Unije.

 

Stvaranje jedinstvenog tržista znatno će uvećati motive investitora da ulažu u ovaj region. Ovo je zakonitost koju su pokazala sva dosadašnja regionalna tržišta.

 

Budući da su sporazumi o slobodnoj trgovini zasnovani na pravilima Svetske trgovinske organizacije, obavezna je primena pravila nediskriminacije, odnosno primena nacionalnog tretmana i carina po načelu najpovlašćenije nacije. Prvo načelo obavezuje da zemlje članice Svetske trgovinske organizacije ne smeju davati povoljniji tretman domaćem proizvodu ili usluzi u odnosu na uvozni po prelasku granice, pri čemu se naplatom carine, to načelo ne povređuje. Drugo načelo – primena carine po načelu najpovlašćenije nacije znači da članica Svetske trgovinske organizacije mora naplaćivati iste carine za iste proizvode. Međutim, zemlje članice mogu da dogovore primenu nižih carinskih stopa na osnovu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini.

Bila mi je čast, radost i zadovoljstvo da sam upoznao navedenu
gospodu i opravdao njihovo poverenje.

HVALA NA UKAZANOM POVERENJU !