Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Prvi međunarodni konzorcijum Unipol, kompanija iz Srbije, 
Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Mađarske i
sa Kipra, u oblasti građevinarstva i opreme u građevinarstvu.

NADZOR

Unipol ima u svom poslovanju i nadzor za izgradnju građevinskih objekata u visokogradnji i niskogradnji.

Za nadzor nad građevinskim radovima izgradnje građevinskih objekata u zemlji i inostranstvu Unipol ima pun kapacitet svojih članova borda i stručnih saradnika koji će taj posao obavljati odgovorno, savesno, stručno i profesionalno po najvišim evropskim i svetskim standardima.

Stručni nadzor obuhvata tehnički i finansijski nadzor radi redovnog, svestranog i blagovremenog praćenja i provere da li se u celini i u pojedinostima ostvaruju postavke Ugovora o izvođenju radova  i tehničke dokumentacije u toku izvođenja radova, te da se na najbolji način štite interesi Investitora, a sve u skladu sa važećim  Zakonom o planiranju i izgradnji Federacije  Bosne i Hercegovine ili drugih država Evrope i regije.

Pre početka izvođenja radova preuzimamo obavezu da se detaljno upoznamo sa investicionom dokumentacijom kao i sa ugovornom i normativnom dokumetacijom vezanom za pojedini segment stručnog nadzora.

Nadzor se vrši u ime i za račun Investitora, štiti sve interese Investitora i za to je po zakonu odgovoran.

Nadzor, predviđa generalni projekat sa svim detaljima radioničke izvedbenosti, utvrđivanje da li u projektu postoje neke manjkavosti, da ne bi došlo do naknadnih radova koji treba da se izbegnu.

Investitor treba da dostavi projektnu dokumentaciju po kojoj se izvodi objekat.

Kada nadzor prekontroliše ceo projekat, tek tada se počinje sa građevinskim radovima po projektu i ugovorenim obavezama ugovornih strana.

Projekat obezbeđenja temeljne jame radi izgradnje podzemnih etaža svakako predstavlja najko-mpleksniji deo izgradnje objekta.

Za ovaj projekat imamo  u našem timu eksperte koji će dati optimalna rešenja za brzu i racionalnu gradnju ovog dela objekta, pod uslovom da nije rađen u projektu.

Posebnu pažnju posvetićemo dinamici izvođanja radova  čime  se postižu značajne uštede kako u rokovima izgradnje tako i u kvaliteu radova. Za izradu mrežnih planova izgradnje i praćenje realizacija izvođenja radova koristimo savremene programske pakete kao što su “Primavera”  i sl.

 

 Kemal Deržić, dipl. graf. teh. i ecc.

Arhitektonski biroArhitektonski biro