Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

MEĐUNARODNI FORUMI KOJI SU ODRŽANI

Treća delatnost Unipol Trading Limited Co. je organizacija međunarodnih foruma predstavnika vlada i poslovnih ljudi jugoistočne Evrope sa poslovnim ljudima  Evropske Unije, Ruske Federacije i visokorazvijenih zemalja sveta.

 

Tržište zahteva slobodan protok robe


MEĐUNARODNI PRIVREDNO-TURISTIČKI FORUM

BAŠČARŠIJA U SKADARLIJI

Baščaršija u Skadarliji

MEĐUNARODNI PRIVREDNO-TURISTIČKI FORUM POD NAZIVOM 

BAŠČARŠIJA U SKADARLIJI, KOJA ĆE SE ODRŽATI 
12. i 13. SEPTEMBRA  2016. GODINE 

Poštovane ekselencije i uvažena gospodo,

Sa izuzetnim poštovanjem i zadovoljstvom obaveštavamo Vas da će Unipol Trading Limited Co. orga- nizovati Međunarodnu privredno-turističku manifestaciju, koja je od posebnog društvenog značaja pod nazivom Baščaršija u Skadarliji.

Peti međunarodni forum predstavnika vlada i poslovnih ljudi jugoistočne Evrope sa poslovnim ljudima Evropske Unije, Ruske Federacije i nekih visokorazvijenih zemalja sveta, koji će se održati 12. septembra 2016. godine u velelepnom hotelu Jugoslavija na Novom Beogradu, kao i 13. septembra 2016. godine u Privrednoj komori Beograda, ul. Kneza Miloša br. 12.

Domaćini ove jedinstvene privredno-turističke manifestacije od posebnog društvenog značaja su glavni organizator Unipol Trading Limited Co. i Kemal Derdžić, direktor susreta i autor projekta.

Da bi se uspešno organizovala ova velika i jedinstvena Međunarodna privredno-turistička manifestacija od posebnog društvenog značaja pod nazivom Baščaršija u Skadarliji, neophodna je finansijska podrška od strane, generalnih pokrovitelja, sponzora, donatora i učesnika foruma.

Smatramo da je istoimeni projekat ekonomski opravdan i da ima izrazito pozitivnu političku konotaciju.

Na predlog glavnog organizatora Unipol Trading Limited Co., da će se održati Međunarodna konferencija od posebnog društvenog značaja pod nazivom Baščaršija u Skadarliji.

Privredna komora Beograda, prihvatila je predlog i dala svoju podršku organizaciji održavanja Međunarodnog foruma Baščaršija u Skadarliji.

Baščaršija je simbol Sarajeva, a Skadarlija je simbol Beograda, te ovaj naziv nema nikakvu političku konotaciju.

CILJEVI I NOVI PUTEVI SARADNJE

Beograd ima najlepši položaj od svih evropskih prestonica i nalazi se na dve velike reke, Savi i Dunavu. Reka Sava najveća je u regionu i povezuje četiri države sa prostora eks-Jugoslavije, od kojih su dve članice Evropske Unije.

Dunav, druga po veličini evropska reka, spaja desetak država, od kojih su sedam članice Evropske Unije, zemlje savsko-dunavske orijentacije imaju ogroman neiskorišćen potencijal za razvoj poslovne saradnje u oblasti privrede i turizma, protoka roba i kapitala, investicija, visokih tehnologija i ljudi.

Bosna i Hercegovina i Republika Srbija imaju najveći potencijal za izgradnju i unapređenje turističke delatnosti, elektroprivrede i drugih privrednih grana, kao što su i nekada imale, pa je međunarodna konferencija prilika za otpočinjanje novih projekata i saradnje u tom domenu.

Bosna i Hercegovina i Republika Srbija imaju dovoljno neiskorišćene prirodne potencijale, a to je izgradnja mini hidroelektrana, srednjih hidroelektrana i velikih sistema hidroelektrana.

Termoelektrane i park vetrenjača, izgradnjom pomenutih privrednih objekata je sigurna garancija za 10.000 mladih ljudi koji će imati sigurnu egzistenciju, a pomenute države veliki razvoj i ekonomski prosperitet.


Zemlje jugoistočne Evrope imaju ogroman neiskorišćen potencijal i od njihove posvećenosti privrednom prosperitetu, kao i od mudre državničke politike zavisi kada će postati deo evropske ekonomske porodice, kao što su to postigle Bugarska, Rumunija i Hrvatska.

Neophodna je velika posvećenost razvoju poslovne saradnje kako bi se izgradilo puno međusobno poverenje i obezbedili uslovi za proboj na tržišta Evropske Unije, Ruske Federacije i drugih visokorazvijenih država sveta.

Peta međunarodna konferencija ima za cilj da poveže predstavnike vlada navedenih država, ministarstava finasija, centralnih i drugih velikih banaka, međunarodnih finansijskih institucija, agencija za privatizaciju, gradskih uprava, privrednih komora, sajmova, investitora, malih i srednjih preduzeća, turističkih agencija, aviokompanija, zdravstvenog, banjskog i lovnog turizma, osiguravajućih kompanija, kao i medijskih kuća, televizija, novinskih kuća, novinskih agencija i radija.

Autor i glavni organizator projekta Unipol Trading Limited Co. nastojaće da obezbedi učešće kompetentnih privrednika iz zemalja Evropske Unije i sveta na Petoj međunarodnoj konferenciji u Beogradu.


Za sobom treba ostaviti prošlost i ići ka boljoj budućnosti i prosperitetu, kao što su nakon vekovnih rivalstava učinile Francuska i Nemačka, koje su osnivači i nosioci razvoja Evropske Unije.

Moramo težiti demokratiji i vladavini prava, što su proklamovale i za šta se zalažu države formirane na prostoru eks-Jugoslavije.

Unipol Trading Limited Co. ima pun kapacitet i iskustvo da organizuje privredno-turističku manifestaciju pod nazivom Baščaršija u Skadarliji koja će se održati u Beogradu i dati svoj doprinos povezivanju poslovnih ljudi.

Ovaj jedinstveni međunarodni forum koji će se održati 12. i 13. septembra 2016. godine okupiće cca 300 učesnika iz jugoistočne Evrope, Evropske Unije, Ruske Federacije i drugih visokorazvijenih zemalja sveta, VIP gostiju, Diplomatskog kora i predstavnika medija, televizija, novinskih kuća, novinskih agencija i radija. 

ORGANIZACIJA MEĐUNARODNOG PROJEKTA BAŠČARŠIJA U SKADARLIJI

Glavni organizator projekta, Unipol Trading Limited Co., organizovaće prezentaciju Međunarodne konferencije Baščaršija u Skadarliji u svim glavnim gradovima novoformiranih država na prostoru eks-Jugoslavije i u još nekim državama Evropske Unije.

Međunarodni forum Baščaršija u Skadarliji imaće zvaničnu publikaciju koja će biti dizajnirana i luksuzno opremljena po najvišim grafičkim standardima, a štampaće se u tiražu od 1000 primeraka, na srpskom i engleskom jeziku.

Za ovu ozbiljnu privrednu manifestaciju biće pripremljen i drugi propagandni materijal. Posebna pažnja biće posvećena brendiranju prostora u salonu hotela Jugoslavije, Privrednoj komori Beograda.

Međunarodni forum Baščaršija u Skadarliji, pratiće i o njemu izveštavati brojni novinari iz zemlje i inostranstva, redakcije novinskih kuća i agencija, televizija, radija i elektronskih medija.

Svi Međunarodni privredno-turistički forumi predstavnika vlada i poslovnih ljudi jugoistočne Evrope sa poslovnim ljudima Evropske Unije, Ruske Federacije i nekih visokorazvijenih zemalja sveta.

Sve Međunarodne konferencije održane su pod pokroviteljstvom, šefova država, predstavnika vlada, ministarstava, Privrednih komora, gradonačelnika i predstavnika medija, televizija, novinskih kuća, radija i novinskih agencija.

Legenda: 1. Međunarodni forum, 2. Prof. dr Ahmet Hadžipašić, 3. Dragan Vrankić,

4. Prof. dr Dragan Čović, 5. Prof. dr Mladen Ivanić, 6. Adnan Terzić, 7. Denis Zvizdić,

8. Đorđe Đukić,  9. Petar Mišićić, 10. Slavica Korica, 11. Zehrudin Isaković,

12. Prof. dr Aleksandar Andrejević,  13. Dragan Lukač, 14. dr Kemal Kozarić,15. Nail Šećković,

16. Predrag Ivanović, 17. Peter Nichkol, 18. Akademik Prof. dr Muhidin Hamamdžić,

19. Milan Lovrić, 20. Jago Lasić, 21. Ljubo Bešlagić, 22. Anđelko Trpković, 23. Nurko Nurković, 24. Nikola Mirkov, 25. Ljubica Marković, 26. Manojlo Manjo Vukotić, 27. Adil Kulenović,

28. Darko Ribnikar,  29. Dragan Bujošević i Mehmed Agović.

 

Izvinjavamo se mnogim ličnostima koje nismo objavili radi reklamnog prostora.

ZNAČAJ ODRŽAVANJA PETOG MEĐUNARODNOG FORUMA
BAŠČARŠIJA U SKADARLIJI  ZA RAD NA DRUGIM PROJEKTIMA I INICIRANJE REGIONALNE SARADNJE

1. Projekat Beograd na vodi je od izuzetnog međunarodnog značaja za investitore, građevinske firme koje se bave hidrogradnjom, niskogradnjom i visokogradnjom, proizvođače građevinskih mašina i opreme, kao i za izvoznike i uvoznike sirovina i građevinskih materijala.

2. Projekat Olimpijsko Sarajevo ponovo u žižu stavlja prelepo Sarajevo, grad na Miljacki okružen planinskim masivima Jahorine, Bjelašnice, Igmana, Treskavice, Trebevića i drugih manjih planina i njegove neiscrpne potencijale za razvoj sportskog turizma. Sarajevo će 2017. biti domaćin Olimpijade za mlade, što će podstaći gradnju i opremanje novih hotelskih objekata, rekonstrukciju i renoviranje postojećih hotelsko-ugostiteljskih kapaciteta, izgradnju sportskih terena, a to je ponovo šansa za angažovanje privrednika iz celog regiona.

3. Projekat Savsko-Dunavske orijentacije treba da podstakne saradnju podunavskih zemalja
u različitim granama privrede poput građevinarstva, brodogradnje, transporta, saobraćaja, turizma, investicija i trgovine.

4. Za sve navedene i druge slične projekte od neprocenjivog značaja je učešće i podrška            osiguravajućih kompanija, njihova pouzdana procena rizika i osiguravajuće pokriće koje su spremne da za takve rizike pruže.

5. Sve su to razlozi koji idu u prilog održavanju Petog međunarodnog foruma Baščaršija u Skadarliji u Beogradu, koji treba da podstakne na razmenu iskustava i ideja, saradnju, ugovaranje i   realizaciju poslova i planiranje novih projekata za budućnost.