Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

PRVI MEĐUNARODNI KOZORCIJUM UNIPOL

Prvi međunarodni konzorcijum Unipol, kompanija iz Srbije,
Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Mađarske i
sa Kipra, u oblasti građevinarstva i opreme u građevinarstvu.

OSNOVNE DELATNOSTI PRVOG MEĐUNARODNOG KONZORCIJUMA UNIPOL, KOMPANIJA IZ SRBIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, HRVATSKE, MAKEDONIJE, CRNE GORE, MAĐARSKE, I SA KIPRA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I OPREME U GRAĐEVINARSTVU:

 

URBANIZAM I ARHITEKTURA

Prvi međunarodni konzorcijum UNIPOL trenutno čini 15 privrednih društava čije delatnosti pokrivaju sve oblasti planiranja, projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, proizvodnje i plasmana građevinskog materijala i opreme. Imajući u vidu karakter i vrste delatnosti, veliko međunarodno i domicilno iskustvo sa obiljem referenci, visoko stručne kadrove i organizaciju, kompanije članice Prvog međunarodnog konzorcijuma UNIPOL, u svom radu primenjuju princip OBJEDINJENOG INTEGRALNOG RAZVOJA PROJEKATA gde se aktivnosti planiranja, projektovanja, izgradnje i opremanja svih vrsta objekata, veličina i složenosti obavljaju u neprekinutom nizu uz maksimalnu koordinaciju specijalizovanih članica konzorcijuma, poštovanje i punu saradnju sa investitorima iz državnog, javnog i privatnog sektora.


Sve kompanije članice Prvog međunarodnog konzorcijuma UNIPOL su kompetentne i veoma iskusne u svojim sferama delatnosti. Konzorcijum UNIPOL garantuje stručnost, odgovornost, profesionalni odnos prema poslu, kvalitet rada i poštovanje dogovorenih rokova i ugovora i visoko stručnu radnu snagu pod rukovodstvom međunarodno priznatih eksperata, članova borda i savetnika borda UNIPOL-a.

PROJEKTOVANJE

 • Preliminarne studije odabranih lokacija i izrada urbanističke planske
  dokumentacije svih nivoa;
 • Geodetsko snimanje terena, geomehanički istražni radovi i izveštaji;
 • Arhitektonsko-urbanistička idejna rešenja sa 3D prikazima i tekstualnim izveštajima;
 • Izrada projektne tehničke dokumentacije – idejnih, glavnih i izvođačkih projekata svih struka: arhitektura, konstrukcija, vodovod i kanalizacija, mašinske, elektro i telekomunikacione instalacije u zgradama, izrada predmera i predračuna radova;
 • Izrada projekata infrastrukture i spoljnih instalacija u okviru lokacije i šire, kao i rešavanje problema čvrstog otpada – deponije i sl.;
 • Izrada projekata spoljnog uređenja, hortikulture, urbanog dizajna i signalizacije;
 • Izrada projekata adaptacije, sanacije i rekunstrukcije postojećih objekata, posebno zaštićenih spomenika kulture;
 • Izrada projekata enterijera, nameštaja i opreme;

PROJEKTOVANJE VISOKOGRADNJE I IZGRADNJE

OBJEKTI VISOKOGRADNJE:

 •  Izrada tehničke dokumentacije i izgradnje.
 •  Arhitektonsko-građevinskih projekata, sa pratećim instalacijama, za sve vrste objekata visokogradnje:  stambene zgrade i kompleksi, industrijski objekti, poslovno-komercijalni objekti, sportsko-rekreativni  sadržaji – stadioni, sportske hale, zatvoreni i otvoreni bazeni, hotelsko-turistički objekti i kompleksi, konferencijske dvorane, pozorišta i bioskopi, škole i univerzitetski centri, domovi zdravlja i bolnice, autobuske i železničke stanice i aerodromski terminali, vojni i bezbednosni kompleksi i sl.

Svi projekti se rade da zadovolje evropske standarde, kao i normative za “zelenu gradnju” i niskoemisione objekte.

IZGRADNJA SVIH VRSTA OBJEKATA, ZAVRŠNI RADOVI I MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Izgradnja stambenih naselja, industrijskih objekata, poslovno-komercijalnih objekata, sportskih objekata za sve sportske manifestacije - olimpijskih bazena, sportskih dvorana, stadiona, opera, kongresnih dvorana, pozorišta,  bolničkih kompleksa, škola i univerzitetskih centara,  objekata za potrebe vojne industrije i sl. sa konstrukcijom od klasičnog betona,  montažnog betona,  čelika ili lameliranog lepljenog drveta, a sve po najvišim standardima i principima  „zelenih zgrada“, poštujući važeće normative niskoemisionih objekata.

Pokrivanje objekata i oblaganje fasada  vatrootpornim sendvič panelima sa izradom radioničke dokumentacije i svih potrebnih detalja oluka opšivki i sl.

GEODETSKI RADOVI

Izrada katastarsko-topografskih planova, snimanje geodetskih podloga za potrebe svih vrsta projektovanja, određivanje koordinata za potrebe izvođenja objekata, kao i praćenje izvođenja sa kontrolom tačnosti izvođenja, geodetske oskultacije i dr.

GEOLOŠKI, HIDROGEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI RADOVI:

Geomehanički istražni radovi za sve vrste projekata, sa izradom geotehničkih elaborata. Projektna

dokumentacija se izrađuje prema evropskim, odnosno svetskim standardima.

Svi projekti bi zadovoljili važeće evropske standarde, odnosno standarde zemlje za čije potrebe se

realizuje projekat.

OBJEKTI NISKOGRADNJE

 • Izrada projektne dokumentacije za objekte niskogradnje i izvođenje radova: gradske saobraćajnice, regionalni i magistralni putevi, autoputevi sa pratećim objektima i infrastrukturom, drumski i železnički mostovi, mostovi za prevođenje cevovoda, aerodromi, tuneli i sl.

OBJEKTI HIDROGRADNJE

 • Izrada projektne dokumentacije za objekte hidrogradnje i izvođenje radova, akumulaciona postrojenja, sistemi za navodnjavanje i pijaću vodu, mini hidrocentrale (1 – 10MW). Projektovanje mreža i postrojenja vodovoda i kanalizacije u gradskim i prigradskim naseljima.

UREĐENJE LUKA I MARINA

 • Izrada glavnih i izvođačkih projekata za sve vrste luka i marina, uređenje obala i plaža, potpornih i zaštitnih konstrukcija za obezbeđenje stabilnosti tla, sa svim potrebnim detaljima i predračunima radova.
  Svi projekti bi zadovoljili evropske standarde, odnosno normative zemlje izvođenja radova.

PROJEKTOVANJE SPECIJALNIH RADOVA NA FUNDIRANJU

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova za zaštitu temeljnih jama, duboko fundiranje,                   projektovanje raznih vrsta dijafragmi, projektovanje vertikalnih i kosih šipova, zaštita dubokih iskopa, snižavanje nivoa podzemnih voda depresionim bunarima i iglofilterima.

Projektovanje geotehničkih sidara, ankera (privremenih i stalnih), luka, pristaništa i regulisanje priobalja.

IZVOĐENJE RADOVA NISKOGRADNJE I HIDROGRADNJE

Izgradnja gradskih saobraćajnica, regionalnih  puteva sa pratećim objektima i infrastrukturom, aerodroma i sl.

Izgradnja akumulacionih postrojenja, sistema za navodnjavanje i pijaću vodu, uređenje obala i plaža, izgradnja mini hidrocentrala, izgradnja marina, luka i sl.

Izgradnja gasovoda i daljinskog grejanja, izvođenje PTT podzemnih instalacija. Izgradnja vodovodnih i kanalizacionih mreža  u gradskim i prigradskim  naseljima.

Geodetsko praćenje objekata u toku i nakon izgradnje.

Vođenje stručnog nadzora na izgradnji objekata.

Svi poslovi iz naše delatnosti rade se pod stručnim rukovodstvom članova i savetnika borda, međunarodno priznatih stručnjaka, a u saradnji sa visokokvalifikovanim ekspertima iz članica Prvog međunarodnog konzorcijuma Unipol.

Garancija našeg konzorcijuma Unipol je pre svega odgovornost prema poslu, profesionalni odnos prema poslu, kvalitet rada, poštovanje dogovorenih rokova i kvalifikovana radna snaga.

PROJEKTI ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I LAMELIRANIH LEPLJENIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

Izrada izvođačkih projekata i izgradnje za sve vrste objekata sa konstrukcijom od čelika ili lameliranog lepljenog drveta sa svim potrebnim izvođačkim detaljima odnosno radioničkom doku-mentacijom za čelične ili drvene konstrukcije sa specifikacijom materijala.

PROJEKTI SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA ČELIK-BETON I DRVO-BETON

Izrada izvođačkih projekata i izvođenje radova za sve vrste objekata sa spregnutim konstrukcijama čelik-beton ili drvobeton sa svim potrebnim izvođačkim detaljima, odnosno radioničkom dokumentacijom za spregnute konstrukcije sa specifikacijom materijala.